Przykład projektu zrealizowanego w Holandii:

Ogrodzenie wokół maszyny, wraz z dużą
metalową ścianą o wysokości 5 m, które
ma chronić przed ewentualnymi odłamkami
lub odpryskami powstającymi podczas pracy
maszyny.

Ogrodzenie zostało zbudowane zgodnie z
normami CE oraz posiada wyłączniki
bezpieczeństwa do drzwi przesuwnych.