ICE-Trade Stół Roboczy, przeznaczony jest do montowania profili poprzecznych i falistych na taśmach transportowych. Stół Roboczy posiada taśmę transportową, za pomocą której zwulkanizowane na zimno profile poprzeczne i/lub faliste dostarczane są do Prasy.

Taśma transportowa na Stole Roboczym ma regulowaną prędkość dla ustawiania profili w okreslonej pozycji w Prasie do Profili. Silnik taśmy transportowej posiada hamulec.

ICE-Trade Stół Roboczy jest cynkowany ogniowo.